2109963969 3ης Σεπτεμβρίου 54, Αργυρούπολη info@adar.gr
hero image

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καθάριος Νικόλαος - Αργυρούπολη Αττική

 

 

Η επιχείρηση ADAR αναλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων επιτήρησης και καταγραφής χώρων CCTV σε επαγγελματικούς χώρους, δημόσιες υπηρεσίες, κατοικίες κτλ. με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω δικτύου ή εφαρμογών.
 

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος με κάμερες ασφαλείας σε μία εγκατάσταση, είναι απαραίτητη πριν την τοποθέτησή του και απαιτεί προσεκτική μελέτη ώστε το σημείο αλλά και η διαδικασία της σύνδεσης να εξυπηρετούν άρτια το χώρο. Η σωστή επιλογή των υλικών και σημείων τοποθέτησης των καμερών ανάλογα στους χώρους που θέλουμε να παρακολουθήσουμε αποτελεί πρωτεύον ζήτημα για τη διατήρηση της ασφάλειας του χώρου από ανεπιθύμητους εισβολείς. 
 

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της μελέτης, του σχεδιασμού και της εγκατάστασης ενός συστήματος παρακολούθησης CCTV εξηγώντας σας βήμα προς βήμα τη λειτουργία του.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή βλάβης.