2109963969 3ης Σεπτεμβρίου 54, Αργυρούπολη info@adar.gr
hero image

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καθάριος Νικόλαος - Αργυρούπολη Αττική

 

 

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ADAR αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία τοποθέτησης ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος, το οποίο υπό κατάλληλες συνθήκες θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό κατάσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 

Η πυρανίχνευση βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κουμπιά (μπουτόν), τα οποία, τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία θα επιτρέπουν την αυτόματη ή ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος.
 

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της μελέτης, του σχεδιασμού και της εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης εξηγώντας σας βήμα προς βήμα τη λειτουργία του.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή βλάβης.