2109963969 3ης Σεπτεμβρίου 54, Αργυρούπολη info@adar.gr
hero image

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καθάριος Νικόλαος - Αργυρούπολη Αττική

 

 

Η επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ADAR αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ε.Η. εξυπηρετώντας όλη την Αττική. Πραγματοποιούμε πρώτα όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις για να εξακριβώσουμε την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. 
 

Έπειτα, συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητάει η Δ.Ε.Η. για την έκδοση του πιστοποιητικού:
 Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
► Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
► Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 348
► Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 

Εκδίδουμε το πιστοποιητικό του ακινήτου σας, στην πιο προσιτή τιμή της αγοράς.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή βλάβης.